Big Tech en hun wereldwijde bevolkingspolitiek

door | 22 juni 2020

Op 11 september 2000 houdt Edward Hooper een lezing bij de Royal Society in Londen waarin hij ingaat op de oorsprong van het HIV-virus. Een jaar voor zijn optreden had de Britse journalist het vuistdikke boek The River. A Journey Back to the Source of HIV and AIDS gepubliceerd. Het ruim 1000 pagina’s tellende boek en de lezing doen veel stof opwaaien. Cooper werd door de wetenschappelijke elite hard aangepakt. Wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Science probeerden Coopers onorthodoxe theorie over de oorsprong van het HIV-virus onderuit te halen. Wat was zo bedreigend aan het verhaal van de Britse journalist?

De mainstream wetenschap zegt dat het HIV-virus, verantwoordelijk voor AIDS, mensen besmet omdat in bepaalde delen van Afrika apen worden gegeten. Het virus sprong van aap over naar mens, luidt de theorie. Hooper schrijft in zijn boek ‘The River’ echter overtuigend dat niet het eten van apenvlees, maar het testen en toedienen van een poliovaccin in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Belgisch Kongo, verantwoordelijk was voor het overspringen van het HIV-virus naar de mens. De Pools-Amerikaanse viroloog Hilary Koprowski had in de naoorlogse jaren in de Verenigde Staten een oraal toe te dienen poliovaccin ontwikkeld. Testen met apen leken aan te geven dat het vaccin weinig bijverschijnselen gaf, waardoor de Amerikaanse overheid het vaccin begin jaren zestig vrij gaf voor de Amerikaanse markt. Koprowski had inmiddels samen met virologen Albert Sabin en Herald. R. Cox in de toenmalige Belgische koloniën in Afrika honderdduizenden mensen het poliovaccin toegediend. Hooper werd voor zijn onderzoek op het spoor gezet door de Amerikaanse journalist Tom Curtis, die al in 1992 in het tijdschrift Rolling Stone een artikel publiceerde waarin hij het poliovaccin als oorsprong van het HIV-virus aanwees. Beide journalisten vonden in een groot aantal bronnen overeenkomsten tussen de plaatsen waar de Amerikaanse virologen hun vaccin hadden toegediend en waar het HIV-virus voor het eerst opdook. Bovendien ontdekken ze dat een aan het HIV-virus verwant virus – SIV – onder meer in Afrikaanse apen voorkomt. Het SIV-virus is aangewezen als de directe voorloper van het HIV-1-virus, dat verantwoordelijk is voor AIDS. Koprowski testte zijn poliovaccin onder meer op 150 chimpansees die in zijn laboratorium in Stanleyville in Belgisch Kongo werden gehouden. Hooper ontdekt uiteindelijk dat het vaccin niet alleen getest werd op de apen, maar ook werd geprepareerd in chimpanseecellen en werd toegediend aan de mensen in de kolonie. Niet apenvlees, maar een poliovaccin, is de bron van de AIDS-epidemie.

We zien nu dat de mainstream wetenschap opnieuw hetzelfde scenario volgt! Werden in de vorige eeuw apenvlees-etende zwarte Afrikanen beschuldigd van een dodelijk virus, nu krijgen de Chinese voedselmarkten de zwarte piet voor de verspreiding van COVID-19. En opnieuw worden journalisten en onafhankelijke onderzoekers door de wetenschap en media weggezet als ‘samenzweringsgekken’ en ‘dilettanten’. Wat Hooper en Curtis, beiden niet-wetenschappers, overkwam, is thans ook het lot van veel mensen die kritische vraagtekens zetten bij het officiële verhaal over COVID-19 en de aanpak daarvan. Een aantal van de wetenschappers die de poliovaccin-theorie categorisch afwijzen, laten zich nu ook weer horen in de discussie over de oorsprong van COVID-19. Eén van de voornaamste stemmen in dat koor is The Scripps Research Institute, het grootste private onderzoeksinstituut ter wereld, met ruim 2000 werknemers, 200 laboratoria en 1000 patenten. Bill Gates is de grootste donor van het instituut. In maart werd bekend dat hij aan Scripps geld heeft gegeven voor onderzoek in een Belgisch laboratorium naar een COVID-19 vaccin. 

 

De Israëlische theoloog Alan Levinovitz, die twee jaar in China woonde, zegt in Trouw van 13 juni jl over die voedselmarkten: “Ah, die markten vond ik fantastisch. Al het eten was seizoensgebonden, levende dieren werden voor je neus geslacht. Ik kreeg er enorme waardering voor de natuur en haar eigen ritme, kom daar eens om in een moderne supermarkt.” Levinovitz heeft ook geen goed woord over voor de reflex van veel politici en activisten om met de komst van het COVID-19 virus het vlees eten, het kappen van bossen en de ‘megalomane levensstijl’ opnieuw te willen verbieden. “We zijn zo gewend aan het idee dat onnatuurlijk gedrag leidt tot schade, dat alles wat onnatuurlijk is de wortel lijkt van alle ellende die ons overvalt… Wie meer afhankelijk is van de natuur, heeft meer besef van de soms ruwe werkelijkheid, zoals kindersterfte door bacteriële infecties. Het is makkelijk om de natuur te idealiseren in een comfortabele en veilige samenleving waaruit alle grote roofdieren verjaagd zijn,” zegt Levinovitz.

Maar het kwam het Westen tevens goed uit om de concurrerende wereldmacht China in het beklaagdenbankje te zetten. Zogenaamde ‘kritische’ media, zoals bijvoorbeeld ‘Lubach op Zondag’, werkten klakkeloos mee aan de propaganda-machine (Udo Ulfkotte, auteur bij De Blauwe Tijger, heeft hier een boekje over open gedaan). China heeft de uitbraak geheim gehouden en onderschat, en heeft een dikke vinger in de pap bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, luidt het mantra van de westerse media en politiek. Door alle pijlen op China en haar relatie met de WHO te richten, kan dit nepnieuws mooi als afleiding fungeren voor de rol van Bill Gates en zijn stichting in de coronacrisis en de mondiale gezondheidszorg. De Bill and Melinda Gates Foundation, opgericht in 2000 door de ict-miljardair en zijn vrouw, werkt al jaren nauw samen met de WHO. De Foundation, met een vermogen van 46,8 miljard dollar een van de grootste private stichtingen ter wereld, is een belangrijk financier van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de website Politico, die Gates typeert als “de machtigste arts op aarde”, is de Gates Foundation na de Verenigde Staten de belangrijkste donor van de WHO (vanaf 2000 meer dan 2,4 miljard dollar). Bill Gates was de eerste privé-persoon die een WHO-bijeenkomst met regeringsleiders mocht toespreken en volgens Politico durft niemand in academische en diplomatieke kringen hem te bekritiseren. Politico sprak 16 mensen voor een portret van de “machtigste arts”, maar allemaal durfden alleen op basis van anonimiteit te praten. Kern van hun verhalen is dat ze bevreesd zijn voor de enorme invloed van de miljardair en zijn bedrijf op gezondheidszorg wereldwijd: “He is treated liked a head of state, not only at the WHO, but also at the G20,” zegt een van de geïnterviewden. Bovendien raakt de organisatie, en met haar vele gezondheidsdiensten in landen, meer en meer afhankelijk van de miljardair. Zo wordt de poliovaccinatie campagne van de WHO voor 60 procent gefinancierd door de Gates Foundation. De media presenteert deze campagne als een groot succes, maar niets is minder waar.

Robert F. Kennedy Jr, neef van de vermoorde president John F. Kennedy, onthult in een rapport de dodelijke gevolgen van de door de Gates Foundation gefinancierde polio-campagne. Terwijl polio  wereldwijd aan het afnemen was, begon de Gates Foundation massaal kinderen in India te behandelen met een vaccin. Het gevolg was niet een afname, maar juist een toename van bijna een half miljoen gevallen van polio. Het onderzoek van Children Health Defense , de organisatie van Kennedy, onthult dat in Afghanistan, de Filipijnen en Congo (!), nieuwe uitbraken van polio gelinkt zijn aan vaccinaties. In 2018 was 70 procent van alle polio-uitbraken wereldwijd veroorzaakt door vaccins. In 2014 stierven in India 7 jonge vrouwen na een HPV-inentingsprogramma, gesponsord door de Gates Foundation. Deze stichting testte in 2010 in Kenia een experimenteel malariavaccin. Gevolg: 151 dode kinderen en ruim 1000 met ernstige bijverschijnselen. 

Een voorbeeld van hoe privaat-militaire samenwerking en het echtpaar Gates de wereld van vaccins is gaan beheersen. In 1997 had het Amerikaanse Ministerie van Defensie het plan om alle militairen te vaccineren tegen anthrax. De Amerikaanse admiraal Crowe, toen ambassadeur van de Verenigde Staten in het Verenigd Koninkrijk, lekte het plan naar Porton International, een in Engeland gevestigd biotechnologisch bedrijf. Porton koopt de enige Amerikaanse firma die een vaccin maakte en verandert de naam van het bedrijf in BioPort. Crowe wordt directeur en krijgt bij aantreden 10 procent van de aandelen. BioPort wordt genereus gefinancierd door The Carlyle Group, bekend van de Irakoorlog in 2003 en de banden met de CIA. In 1998 verwerft BioPort het exclusieve recht op de productie van anthraxvaccins. Het sluit een aantal contracten ter waarde van 69 miljoen dollar af met het Pentagon. Het geld gaat echter vooral naar bonussen en kantoren. Begin 2001 wil het Pentagon de contracten ontbinden, maar dan komt 911 en de reeks aanslagen met anthraxbrieven. BioPort kan opnieuw beginnen. De naam van het bedrijf wordt in 2004 gewijzigd in ‘Emergent Biosolutions’. In de afgelopen maanden is het bedrijf in samenwerking met Novovax druk bezig met de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin. De samenwerking krijgt steun van de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die weer gesponsord wordt door… de Bill Gates Foundation. 

Het lijkt erop dat de Bill and Melissa Gates Foundation vooral ontwikkelingslanden ziet als een proeftuin voor vaccins, ongeacht de gevolgen. Daar heeft heeft het echtpaar Gates namelijk geen boodschap aan, want 10 jaar geleden zei Bill in een Ted-presentatie: “Er zijn nu 6,7 miljard mensen op aarde en binnenkort zijn dat er 9 miljard. We kunnen dat aantal echter met tien tot vijftien procent terugdringen, als we goed te werk gaan met vaccinaties, gezondheidszorg en geboortebeperking”. In het jargon van de Verenigde Naties, waar de WHO onderdeel van uitmaakt, heet zo’n programma ‘het bevorderen en versterken van reproductieve rechten’, zoals omschreven in Millenniumdoel nummer 5. En daarmee past de strategie van Gates ook perfect in het straatje van de milieubeweging (Groene Khmer), die immers ook een verkleining van de wereldbevolking beoogt. Deze biopolitiek van een van de rijkste mensen op aarde komt dichter bij huis als we bedenken dat het RIVM, dat het Nederlandse coronabeleid bepaalt, geld ontvangt van de Gates Foundation voor de ontwikkeling van “een nieuw en veilig poliovaccin voor locale productie in ontwikkelingslanden”! Luister naar de uitstekende podcast over biopolitiek op deblauwetijger.com. 

En daarmee is de cirkel rond. Wat Edward Hooper en Tom Curtis ontdekten over de oorsprong van het HIV-virus, namelijk het testen en toedienen van experimentele vaccins in de Derde Wereld, is nog steeds aan de orde van de dag. Waarom wordt bijvoorbeeld een potentieel AIDSvaccin, op basis van een alleen in westerse landen voorkomend HIV-virus, getest in Oeganda? Op zijn website schrijft Hooper dat de wereld niets heeft geleerd van de oorsprong van het HIV-virus. Onderzoek alle mogelijke oorzaken van COVID-19, niet alleen de voedselmarkt-theorie, zegt de journalist. Hoe zit het bijvoorbeeld met de Chinese laboratoria of wat is de invloed geweest van de CISM Military World Games in Wuhan in oktober 2019, waar diverse internationale atletiekteams aan deelnamen?

Waren het echter in de vorige eeuw wetenschappers van laboratoria die het veld ingingen om de vaccins toe te dienen, in de 21ste eeuw zijn het door Big Tech gefinancierde NGO’s en VN-organisaties die de wereld hun bevolkingspolitiek oplegt en media en politiek voor hun karretje spant om hun doelen te bereiken. In de afgelopen 70 jaar is er niet veel veranderd. Alleen heeft men nu een wereldwijde crisis bewerkstelligd om nog verdergaande maatregelen te nemen om ieder kritisch geluid, zoals 20 jaar terug dat van Edward Hooper, uit te schakelen.

Hooper: http://www.aidsorigins.com/ en http://www.aidsorigins.com/covid-19-and-the-origins-of-aids-debate/ 

Politico: https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/ 

Robert Kennedy Jr.: https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

TED-presentatie: https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero