Beeldenstorm

door | 12 oktober 2020

Geschiedenis in het keurslijf van de hedendaagse normen en waarden

Het is niet gebruikelijk de Bijbelse patriarchen te verwijten dat zij slaven hielden. Het klinkt ook onbillijk Christus of Mohammed te verwijten dat zij zich niet hebben uitgesproken tegen de slavernij, of de apostel Paulus te verwijten dat hij de relatie tussen slaaf en meester in positieve zin vergelijkt met de relatie tussen de gelovige en God. Per saldo, tot de Verlichting (de 2e helft van de 18e eeuw) hadden ook onze voorouders geen probleem met slavernij. En eenieder komt het toe beoordeeld te worden naar de normen en waarden van zijn eigen tijd. Dat geldt ook voor nu omstreden persoonlijkheden uit onze vaderlandse geschiedenis, zoals Coen, Stuyvesant en Van Heutz. Het voorstel van Rens Koldenhof om hun nagedachtenis neer te halen en dat in navolging van de actuele beeldenstorm in de USA tegen de leiders van de Zuidelijke staten tijdens de burgeroorlog (Leidsch Dagblad, 21.8.2017, Zwart-wit), is daarom een slecht voorstel. Koldenhof imiteert hier de politiek-correcte Amerikanen die tot deze acties gekomen zijn uit frustratie over de verloren presidentsverkiezingen. Ze hitsen daarmee een groep uit Trump ’s achterban op in de hoop dat Trump in zijn reacties onderuitgaat. Charlottesville kwam niet voort uit eerlijke morele verontwaardiging maar was een uitlokkingsactie uit politieke kinnesinne. Met zijn voorstel dit soort acties na te volgen in ons eigen land en zo tevens een idee uit te voeren van DENK (u weet wel Erdogan’s vijfde colonne hier te lande) toont Koldenhof zich een politiek correcte Farizeeër die een wit voetje halen wil bij foute allochtonen.Be