Babis relativeert belang Visegrad-groep

door | 31 oktober 2017

De beoogde Tsjechische premier Andrej Babis relativeert in een interview met Poolse journalisten het belang van de Visegrad-groep.

De Visegrad-groep bestaat uit Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije en omdat deze landen bijvoorbeeld in de kwestie van de opgelegde herverdeling van asielzoekers binnen de EU een afwijkend standpunt innemen, hebben eurosceptici in de rest van de EU het wel willen zien als de nucleus van een koerswijziging van het Europese project. De retoriek van de Poolse en Hongaarse regeringen werken dit echter ook in de hand. Bij die retoriek is het echter steeds van belang te bedenken dat politici vooral zeggen hoe ze zouden willen dat het was. Hoe het werkelijk is, moet uit hun daden blijken.

Op Novini hebben we er dan ook al eerder op gewezen dat de Visegrad-groep en vergelijkbare initiatieven niet meer zijn dan vergaderformats. De recente uitspraken van Babis onderstrepen dit nog eens. Daarnaast maakt het duidelijk dat de euroscepsis van Babis beperkt is, wat overigens ook voor die van de regeringen van de andere betrokken landen geldt.

“We verschillen vaak van opvatting binnen de [Visegrad] Groep en het neigt er naar dat die opvattingen ook iedere keer veranderen bij een regeringswisseling – zoals het geval is geweest in Polen. [..] Om eerlijk te zijn: gezien de rivaliteit binnen de Visegrad-groep, is het onmogelijk om er een permanent verenigd samenwerkingsplatform van te maken. Het heeft meer zin om overeenstemming te bereiken met de Polen, de Nederlanders of de Duitsers afhankelijk van wat in ons belang is.”

Als de Poolse journalisten vervolgens vragen of de Visegrad-groep niet meer zou kunnen zijn, zegt Babis:

“Het zou kunnen, als we het ergens over eens konden worden. En het zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar…, hoe wordt Jaroslaw Kazcynski beoordeeld binnen de EU? Zwak. Net als Viktor Orbán. En baseer je dan je beleid op een partner die geen positie heeft? Dit betekent niet dat we niet samen willen werken met de Polen, Hongaren en Slowaken in het kader van de Visegrad-groep. Er zijn verschillende visies op de toekomst van de V4. Maar als je iets wilt bereiken, kun je jezelf niet koste wat kost beperken tot de Visegrad-groep. We moeten samenwerken met diegenen waar we het op een specifiek onderwerp mee eens zijn, dus allianties wisselen.”