Artsencollectief opgericht voor ander coronabeleid

door | 2 januari 2021

Het in december opgerichte artsencollectief wil minder ingrijpende en meer evenwichtige Covid maatregelen
Meer dan duizend artsen en medische professionals steunen missie Artsen Covid Collectief

Al meer dan duizend artsen en medisch professionals in Nederland maken zich ernstige zorgen over de verstrekkende medische en maatschappelijke gevolgen van de nieuwe maatregelen tegen Covid-19. Zij zien dat de generieke maatregelen ten koste gaan van de algehele volksgezondheid, terwijl Covid juist heel gericht met zogenoemde ‘focused protection’ zou kunnen worden aangepakt. Ook zien zij dat de maatschappelijke gevolgen van maatregelen juist degenen raken die door omstandigheden en leefstijl al vatbaarder zijn voor besmetting met het nieuwe corona-virus. De artsen maken zich zorgen dat meer gezonde levensjaren bij de Nederlandse bevolking verloren gaan dan de maatregelen opleveren.

Om hun zorgen en een meer gedifferentieerde aanpak onder de aandacht van politiek en beleidsmakers te kunnen brengen, is de de stichting ‘Artsen Covid Collectief’ opgericht. De groep, waaronder artsen uit academische ziekenhuizen, wil zich inzetten voor beter onderbouwde en meer evenwichtige maatregelen om de Covid-pandemie te bestrijden. De Stichting zal in de komende weken en maanden daartoe concrete voorstellen doen.

De stichting Artsen Covid Collectief wil de wetenschappelijke nuance en de medische en maatschappelijke middenweg benadrukken die lijkt te ontbreken in de huidige aanpak. Door de maatregelen veel meer naar doelgroepen te differentiëren, minder generiek te maken en in te zetten op behandeling in de eerste lijn, kan Covid effectiever worden bestreden met minder maatschappelijke schade, al dus de artsen.

Het Artsen Collectief staat op basis van wetenschappelijk goed onderbouwde artikelen en ‘medical common sense’ een beleid voor dat is gebaseerd op de échte risico’s, met gedegen bescherming van de corona-vatbaren en een afgewogen opening van de maatschappij voor de anderen. Door ‘focused-protection’ kan meer optimale bescherming worden geboden aan hen die dat wensen. De artsen in de stichting werken nu samen met een brede groep experts, waaronder economen, publieke gezondheidswetenschappers en data-analisten, aan voorstellen die een gedifferentieerder, risico-gestuurd beleid mogelijk maken. Begin 2021 zullen de voorstellen stapsgewijs worden gepresenteerd aan beleidsmakers en media.

ArtsenCovidCollectief.nl
De afgelopen maanden hebben de artsen veel kennis over Covid-19 opgebouwd die via allerlei kanalen wordt gedeeld. Talrijke gegevens over het beloop en de mortaliteit van Covid-19, over het testbeleid, maar ook informatie over de huidige angst in de samenleving, staan nu gebundeld op de website www.artsencovidcollectief.nl. De informatie is beschikbaar voor burgers, medici, beleidsmakers en media.

Stichting Artsen Covid Collectief is een initiatief van onder meer

Evelien Peeters (internist), Marcel Tóth (psychiater), Hannah Visser (internist), André Steketee (huisarts), Cindy Sjaardema (SEH arts), Sylvia Douma (specialist ouderengeneeskunde), Monique de Veth (psychiater), Jan Vosters (arts M&G n.p) en Giliam Kuijpers (kinderarts n.p.)