Amnesty meet met twee maten

door | 14 augustus 2021

Amnesty International neemt het onze regering kwalijk dat die verzuimt de anti-anti-Zwartepiet activisten ‘scherp te veroordelen’ (Leidsch Dagblad, 19.11.2018). Ook de politieke supporters van de “Zwarte-Piet-is-racisme-roepers”, Klaver, Asscher en hun aanhang binnen politiek correct Nederland, verwijten de Regering dat het demonstratierecht van de anti-Zwartepiet partij onvoldoende is gehandhaafd. Kent ons land een onbeperkt demonstratierecht? Natuurlijk hebben wij in Nederland het recht op vrije meningsuiting en daaraan gekoppeld, een recht om te demonstreren. Maar dat recht is beperkt door de goede zede en de openbare orde. Stel dat ik als overtuigd atheïst afreis naar ons katholieke zuiden, daar de plaatsten opzoek waar processies gehouden worden, mij langs de weg opstel en luidkeels ga staan roepen: “God bestaat niet” en “Christus was een hystericus”? Zou zulk gedrag de bescherming van de politie verdienen? Of zou ik gearresteerd en afgevoerd moeten worden? Mij dunkt het laatste. Amnesty hield sinds 2012 z’n mond wanneer bij Sinterklaasintochten de feestvierders werden beledigd door spreekkoren die hen voor racist scholden. Ook de regering greep niet in. Het zou daarom ongepast partijdig zijn geweest als de overheid nu meer gedaan had dan nodig was om de openbare orde te handhaven. En wat betreft die Sinterklaasintochten, het is een goed idee van Klaas Dijkhoff om voortaan geen toestemming meer te geven om bij zo’n intocht te demonstreren, vóór of tegen. Het demonstratierecht was nooit bedoeld om een kinderfeest te mogen verpesten.