Amnesty International lobbyt voor vrije abortus

door | 15 januari 2014

Begin februari wordt er in Nederland gecollecteerd voor Amnesty International. Amnesty komt in allerlei landen op voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. In de visie van Amnesty International omvatten mensenrechten ook ‘seksuele en reproductieve rechten’. Wat wil het zeggen dat Amnesty daar voor opkomt?

Amnesty International lobbyde bij leden van het Europees Parlement voor het rapport van de Portugese socialiste Edite Estrela over zogeheten seksuele en reproductieve rechten.

“Ik wordt gesteund door progressieve NGO’s zoals Amnesty International”, aldus  Europees Parlementslid Edite Estrela op facebook.

Een voorbeeld daarvan zagen we toen onlangs een rapport van de Portugese socialiste Edite Estrela op de agenda stond in het Europees Parlement. Dit rapport bepleitte het toestaan van vrije abortus in alle EU-lidstaten, verplichte libertijnse seksuele voorlichting vanaf de eerste klassen van de basisschool en financiering van abortus in het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Het rapport omvatte ook een oproep tot inperking van het recht op gewetensbezwaren van medisch personeel om abortussen uit te voeren.

Uiteindelijk werd dit rapport verworpen, doordat een resolutie werd aangenomen die benadrukte dat de Europese Unie niet bevoegd is op het gebied van abortus, maar dat het aan de lidstaten is om hun beleid daaromtrent te bepalen. Pro-life-politici wisten op deze manier ook leden van het Europees Parlement achter hun resolutie te krijgen die zelf wel voor vrije abortus zijn, maar het ermee eens zijn dat dit geen kwestie is waar het Europees Parlement zich over uit moet spreken.

Amnesty International liet op haar website weten teleurgesteld te zijn dat het rapport van Estrela niet werd aangenomen. Van tevoren had het samen met een aantal andere organisaties – zoals de International Planned Parenthood Federation, waarvan de Amerikaanse tak ruim 800 abortusklinieken runt – voor het rapport gelobbyd bij leden van het Europees Parlement. Op haar website doet Amnesty het weliswaar voorkomen dat ze slechts voor abortus is in bepaalde specifieke gevallen. In de praktijk blijkt dus echter dat de organisatie zich inzet voor de ruimst mogelijke opvatting van seksuele en reproductieve rechten en voor effectief vrije toegang tot abortus.

Als je geld doneert aan Amnesty, steun je dus niet alleen hun activiteiten om voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen op te komen, maar betaal je ook mee aan hun lobby-activiteiten voor bijvoorbeeld vrije abortus, inperking van het recht op gewetensbezwaar van medisch personeel en invoering van verplichte libertijnse seksuele voorlichting in het basisonderwijs.