Amerikaanse geheime dienst hielp asielzoekers aan verblijfsstatus in Duitsland

door | 10 oktober 2016

De Duitse inlichtingendienst Bundesnachrichtendienst (BND) heeft immigranten aan een verblijfsstatus in Duitsland geholpen om inlichtingen te vergaren. Dat komt naar voren uit uitspraken van een medewerker van de in 2014 ontbonden BND-afdeling Hauptstelle für Befragungswesen (HBW) voor de parlementaire onderzoekscommissie naar de activiteiten van de Amerikaanse geheime dienst NSA in Duitsland.

De HBW werd in de beginjaren van de Koude Oorlog door de westerse bondgenoten opgericht om inlichtingen te winnen van immigranten uit het toenmalige Oostblok. Vanaf 1958 viel de HBW onder de BND.

De oud-medewerker stelde tegenover de onderzoekscommissie dat de HBW nauw samenwerkte met de immgratiedients Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). De immigratiedienst zou de bevragingsprotocollen van asielzoekers ter beschikking hebben gesteld aan de inlichtingendienst. De HBW probeerde vervolgens in samenwerking met de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA voor de geheime diensten nuttige informatie uit hun landen van herkomst te verkrijgen van de asielzoekers.

Desbetreffende agenten van de DIA zouden een vaste positie hebben gehad onder het HBW-personeel en konden door hun perfecte beheersing van de Duitse taal geloofwaardig als medewerkers van een Duitse overheidsdienst optreden. De asielzoekers konden zodoende niet merken of ze nu door een Duitser of een Amerikaan bevraagd werden. Sowieso werden ze in geen geval er van op de hoogte gesteld dat ze met een medewerker van een inlichtingendienst spraken, laat staan van een Amerikaanse.

Volgens de getuige heeft dit programma meer dan 50 jaar gelopen. Deze nauwe samenwerking tussen de Duitse en Amerikaanse geheime diensten  geeft nieuwe voeding aan de verdenking dat de BND de Verenigde Staten informatie heeft geleverd die gebruikt is voor dodelijke drone-aanvallen. De HBW-medewerker verklaarde daarover tegenover de parlementsleden, dat hij niet uit kan sluiten dat met dit doel asielzoekers gericht naar mobiele telefoonnummers of verblijfsplaatsen van vermoedelijke terroristen gevraagd zijn.