Alleen maar dode dieren?

door | 28 november 2020

Herbivoor, carnivoor, omnivoor, dat is ruwweg de indeling van de zoogdieren naar voedingspatronen, die o.a. tot uiting komt in specialisaties van het maagdarmkanaal en het gebit (maalkiezen voor graseters, knipkiezen voor vleeseters, knobbelkiezen voor alleseters). De tendens om voor het voedingspatroon van homo sapiens een nieuwe ethiek te construeren, plaats de mens buiten de natuur. De potvis jaagt op de octopus, de rob op de pinguïn, de snoek op alle kleinere vissen, de uil op muizen en de chimpansee op soortgenoten; en allen worden vrijgesproken door de natuurwet. Voor mensen is die natuurwet kennelijk niet meer toereikend. Wordt Systematische Dierkunde in Leiden niet meer gedoceerd, of doceert men dat mensen eigenlijk geen dieren zijn?

“Anonymous for the voiceless” noemen zich de activistische studenten die met Guy Fawkes maskers op (u weet wel, die terrorist die wilde dat Engeland zijn protestanten weer zou verbranden) protesteren tegen de bio-industrie in de meest brede zin: Elke leren schoen is een dood dier. Het is het aantreden van de neefjes van Volkert van der G. die als puber consequent muizenvallen onklaar maakte en als volwassene Fortuyn executeerde nadat die zich positief uitgelaten had over de sociale kwaliteit van de jacht. Het is ook de vrijwel totale onbekendheid met het boerenbedrijf van de hedendaagse jongere die nu het woord boer automatisch associeert met dierenbeul. Mare (11.4.2019, p. 3) had deze groep moderne heksenjagers iets kritischer mogen ondervragen.