Akwasi en het homohuwelijk

door | 6 februari 2021

Wat het homohuwelijk te maken heeft met de zaak Akwasi? Eén belangrijk aspect: het verschoningsrecht. Een ambtenaar van de burgerlijke stand die, vanuit zijn godsdienstige overtuiging, het homohuwelijk ziet als een misbruik van een door God ingesteld sacrament, behoort van zo’n huwelijkssluiting te worden verschoond. De officier van justitie die belast werd met de vervolging van Akwasi voor een actie waar zij persoonlijk mee sympathiseerde – als voorzitter van een meldpunt voor rassendiscriminatie werkte zij samen met KOZP-actievoerders; KO staat voor “kick out” – had een vergelijkbare reden zich te doen verschonen van die vervolging. Zij deed dat niet en ook haar meerderen zagen daarvoor geen grond. Met als uitkomst een oordeel (schuldig zonder strafoplegging) dat voor het brede publiek ongeloofwaardig is. In de discussies over het homohuwelijk werd destijds aangedrongen op het ontslag van de ‘weigerambtenaar’. In de discussies over het optreden van mr. J. Vreekamp is het gebrek aan conformiteit tussen de persoonlijke ideologie en de eisen van het ambt, niet genoemd als grond voor een mogelijk ontslag. Ook de bemensing van dat discriminatiemeldpunt, met KOZP-ers, trekt natuurlijk aandacht: zoiets als toezichthouders op abortusklinieken, gerekruteerd door de stichting Schreeuw om Leven. Binnen onze politiek correcte elite heeft de idee van consequent fair play, kennelijk geen hoge urgentie.