AfD-bestuur wil Björn Höcke royeren

door | 13 februari 2017

Het bestuur van de Alternative für Deutschland heeft besloten de procedure in gang te zetten om Björn Höcke uit de partij te zetten. Höcke, die fractievoorzitter in de landdag van Thüringen is, kwam kort geleden in opspraak door een toespraak in Dresden waarin hij onder andere kritiek uitte op de manier waarop in Duitsland herdacht wordt.

Het federale bestuur van de partij heeft nu met een meerderheid van negen tegen vier besloten om de procedure in gang te zetten om Höcke uit de partij te zetten. Höcke is een van de leiders van de meer nationalistische vleugel van de partij.

Overtrokken reactie

Onder de tegenstanders van het besluit om de Thüringer fractievoorzitter te gaan royeren, zijn echter ook de eerder liberale co-voorzitter prof. dr. Jörg Meuthen, tevens fractievoorzitter in Baden-Würtemberg, en vice-voorzitter dr. Alexander Gauland, tevens fractievoorzitter in Brandenburg. Meuthen en Gauland vinden het besluit een overtrokken reactie op de toespraak en zien geen grond voor royement. Höcke zelf spreekt van een teleurstellend besluit dat de partij veel schade kan berokkenen.

Meuthen gaat er niet van uit dat Höcke uiteindelijk ook daadwerkelijk uit de partij gezet zal worden. Eerst moet de geschillencommissie in Thüringen zich over de zaak buigen, dan is het zo nodig nog mogelijk dat  de federale geschillencommissie de zaak in overweging neemt. En tegen het uiteindelijke besluit kan Höcke nog bezwaar aantekenen. De hele procedure kan gemakkelijk 6 tot 12 maanden duren. Volgens Meuthen ontbreekt het echter aan grond om Höcke te royeren. Hij vindt zijn toespraak weliswaar niet geslaagd, maar geen schending van partijregelingen. Ook Höcke zelf heeft inmiddels toegegeven dat zijn toespraak politiek onverstandig was en gezegd dat hij deze achteraf bezien niet in die vorm uit had moeten spreken.

Of het bestuur er uiteindelijk nu wel of niet in slaagt om Höcke uit de partij te zetten, met de verkiezingen voor de Bondsdag in september aanstaande, kan de zaak de partij ook stemmen gaan kosten.

Richtingenstrijd

Dat het partijbestuur in meerderheid voor uitsluiting van Höcke was, hoewel hij geen partijregels overtreden lijkt te hebben, moet gezien worden tegen de achtergrond van een bredere strijd om controle over de partij. Binnen de partij bestaat een meer pragmatische richting rond co-voorzitter Frauke Petry, tevens fractievoorzitter in de landdag van Saksen, en haar levenspartner Marcus Pretzell, die in het Europees Parlement zit en voorzitter is in Noord-Rijnland-Westfalen, enerzijds, en een meer idealistische stroming rond figuren als Höcke en André Poggenburg, die fractievoorzitter is in de landdag van Saksen-Anhalt.

De idealistische richting is meer gericht op fundamentele oppositie, terwijl de pragmatici eerder bereid zouden zijn tot compromissen om tot een regering toe te treden. Co-voorzitter Meuthen kan niet zonder meer tot een van beide richting gerekend worden, maar is beducht voor een al te dominante rol voor zijn collega Frauke Petry.