Aankondiging: Tussenrapportage BPOC 2020 verschijnt 1 maart

door | 14 februari 2021

Pre-order nu! Verkrijgbaar vanaf 1 maart.

De BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid-19, het coronavirus.

De commissie hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren. Ook worden (horeca)ondernemers, docenten en ouders gehoord, om een zo breed mogelijk beeld van de invloed van de maatregelen op mens en maatschappij te krijgen.

De volgende vragen staan centraal: Waarom zijn sinds 15 maart 2020 Covid-19 beperkende maatregelen opgelegd? Zijn deze maatregelen effectief en staan ze in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren is een schriftelijk verslag gemaakt.

Naar aanleiding van de verhoren wordt een tussenrapport en een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en relevante maatschappelijke organisaties.

De commissie is opgericht door Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit uit bezorgdheid over het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van Covid-19, en de invloed die dat beleid heeft op mens en maatschappij.