NIEUW! Tweede tussenrapportage BPOC2020: politieverhoren

26,95

DISCLAIMER. Op verzoek wachten we nog enige dagen de door de BPOC aangekondigde verificatie af van de 80 agentenverhoren. We hopen dat de reeds maanden beloofde verificatie spoedig plaats zal vinden en kijken dan wat de precieze bewoording van de verklaring zal zijn.


In dit ontluisterende boek zijn de verklaringen opgenomen van tachtig agenten over de impact die de coronamaatregelen hebben op hun werk en hun contact met burgers en collega’s. De commissie constateert dat de recente eruptie van geweld samenhangt met enkele andere, structurele problemen in de Nationale Politie. Terugkerende thema’s in deze verklaringen zijn een verharding binnen het politiekorps, buitenproportioneel geweld, drugsgebruik, dehumanisering, racisme, seksisme en een cultuur van angst en wantrouwen.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 biedt met deze rapportage niet alleen een zorgelijk beeld van de huidige staat van het politiekorps, maar ook een uitnodiging aan de politiek en de korpsleiding om deze problemen te erkennen en nader te onderzoeken