Rodney Stark ~ Vals getuigenis

25,00

Waar komt fake news vandaan? Dit boek maakt duidelijk dat fake news geen nieuw, maar al heel oud is, en steeds weer uit dezelfde hoek komt en bedoeld zijn om het volk, en vooral de jeugd ergens weg te houden door ze ertegen op te zetten.

Schoolboeken, mediaberichten en het mainstream-gedachtengoed laten er geen twijfel over bestaan dat de Inquisitie één van de meest afschuwe­lijke en bloedige hoofdstukken vormde uit de geschiedenis van het Avondland, dat paus Pius XII een antisemiet was en ‘Hitlers Paus’ genoemd kan worden, dat de Middeleeuwen duister waren en pas met de Verlichting opnieuw wetenschap en kennis ontsproten en dat de kruis­tochten een vroeg voorbeeld waren van de westerse drang naar rijkdom en macht.

Maar zijn deze overtuigingen ook historisch-wetenschappelijk te onder­bouwen, of zijn het toch vooral urban legends? Waar eindigen de feiten en begint mythevorming?

Rodney Stark betoogt in dit vernieuwende boek dat een aantal van de duis­tere mythen over de katholieke Kerk in feite fictief zijn. Stark gaat op zoek naar de historische werkelijkheid en toont aan hoe bepaalde misvat­tingen langdurig hebben kunnen postvatten in het politiek correcte denken.

Rodney Stark is distinguished professor of the social sciences en mededirecteur van het Institute for Studies of Religion aan Baylor University en honorary professor of sociology aan de universiteit van Peking. Zijn boeken werden in meer dan zeventien talen vertaald, waaronder de bestseller The Rise of Christianity (1997).